0

Algemene voorwaarden

Bij Nuance dragen we klantentevredenheid hoog in het vaandel. We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen uw rechten ter harte. Met de onderstaande voorwaarden willen we u een overzicht geven van uw rechten, maar ook soms plichten. Indien er iets niet duidelijk is staan we uiteraard steeds tot uwer beschikking.


Artikel 1 : Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling via de webshop impliceert de  aanvaarding van de “algemene voorwaarden”. Nuance boutique houdt zich het recht om de “algemene voorwaarden” zonder voorafgaande mededeling te allen tijde te kunnen wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de koper van deze nieuwe voorwaarden.

Daarnaast heeft de verkoper op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Nuance boutique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, hacking, phishing, virussen of andere. Nuance boutique draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

 

Artikel 2 : Identiteit van de verkoper

Onderneming:  

Marleen Martens

Gentseweg 31

9910 Aalter

BE 0824.171.485

 

Winkel:                

Nuance boutique

Boelare 34

9900 Eeklo

openingsuren : zie www.nuance-boutique.be

 

Klantenservice:  

Telefoon: +32 378 11 63  (tijdens openingsuren winkel)

Mobiel: +32 476 29 62 60 (tijdens kantooruren)

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Artikel 3 : Toepasselijkheid

De bepalingen van deze “algemene voorwaarden” zijn van toepassing, op alle aanbiedingen en bestellingen uit het online assortiment tenzij hier uitdrukkelijk van afgeweken wordt. Door te bestellen aanvaardt de koper uitdrukkelijk deze “algemene voorwaarden’ alsmede alle andere bepalingen, voorwaarden en prijzen.

Elk aanbod geldt enkel voor kopers die gedomicilieerd zijn in België. De producten zijn uitsluitend bestemd voor niet-beroepsdoeleinden en voor normaal particulier gebruik.

De aanbiedingen op de webshop zijn alleen mogelijk voor leveringen in België aan natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn. Indien hier van afgeweken wordt, kan de bestelling geweigerd worden.

 

Artikel 4 : Aanbod en prijs

Ondanks het feit dat de producten op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omschreven werden, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Online bestellingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De koper zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden en de overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden.

Fotomateriaal op de website kan steeds verschillen tonen met de werkelijke kleuren en texturen van het artikel.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 09 378 11 63 of 0476 29 62 60. Nuance boutique is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten.

Nuance boutique is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Alle vermelde prijzen zijn per stuk inclusief BTW, taksen en diensten.
Indien er korte tijd na aankoop van een product, dit product blijkt afgeprijsd te zijn, dan kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kan u hier geen gebruik meer van maken.

Kortings- en geschenkbonnen kunnen evenwel niet in mindering gebracht worden via de website en zijn enkel inwisselbaar via fysieke aankopen in de winkel zelf.

 

Artikel 5 : Bestelling, betaling en orderbevestiging

De koper en Nuance boutique komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen.

Uw aankoop is definitief op het moment dat een orderbevestiging via e-mail aan de koper is overhandigd en van zodra we de goedkeuring van de betalingstransactie ontvangen hebben. Bestellingen zonder geldige betalingen op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard en verwerkt.

Bij het plaatsen van de bestelling heeft de koper de keuze tussen volgende manieren van betaling: Bancontact, of de betaalapplicaties van KBC, ING en Belfius; De voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever zijn hier steeds van toepassing. Nuance boutique is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

Nuance boutique kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

 

Artikel 6 : Levering en verzending

Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. In België zijn de verzendingskosten gratis voor bestellingen boven 100,00 €. Bij aankopen onder de 100,00 € wordt een extra vergoeding gerekend van 7,50 €.

Indien Nuance boutique geen correcte adresgegevens  kan vaststellen zal de bestelling niet geaccepteerd worden. Dit zal via e-mail meegedeeld worden aan de koper binnen een termijn van 15 dagen.

Alle goederen vermeld op de webshop zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Indien blijkt dat een artikel toch niet voorradig of als blijkt dat we niet tijdig kunnen leveren, zal Nuance u hierover zo snel mogelijk contacteren. U heeft dan de keuze om uw bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren.

De levering van de producten gebeurt zo snel mogelijk door Bpost of een andere expediteur op het leveringsadres dat door de koper bij de bestelling werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor/afhaalpunt. De koper erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van de verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

De verzendingen gebeuren op risico van Nuance boutique. Indien er tijdens het transport een beschadiging van de geleverde goederen zou optreden, of er een afwijking is t.o.v. de initiële bestelling dient dit binnen de 7 kalenderdagen gemeld te worden.

Nuance boutique is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten, bij staking of andere calamiteiten. De koper is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

 

Artikel 7 : Herroepingsrecht

De koper heeft bij een online aankoop het recht om zijn/haar aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Artikels gekocht tijdens de koopjesperiode kunnen niet geretourneerd worden.

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres. Hierbij dient de koper zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat Nuance boutique de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.

De rechtstreekse kosten voor het terugzenden vallen ten laste van de koper. De klant is verantwoordelijk voor het transport. Bij het terugsturen van goederen raden we de klant aan om dit via een “aangetekende zending” te laten verzenden. (vb. BPack Secur van Bpost)

Retouradres:
Nuance boutique                                                                                                                                                                  
T.a.v. Marleen Martens
Boelare 34
9900 Eeklo

Indien je de goederen wil terug bezorgen of omruilen in de winkel, dan dient hiervoor eerst een afspraak gemaakt te worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 09 378 11 63 of 0476 29 62 60. Gelieve in dit geval het ordernummer door te geven.

Er is geen herroepingsrecht van toepassing wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, toebehoren en verpakkingsmaterialen dienen toe te worden gevoegd bij de retourzending.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop.

Producten moeten in de originele staat worden teruggebracht of teruggezonden, dit wil zeggen ongedragen en onbeschadigd. Kleding dient netjes opgevouwen en met de nodige zorg worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Ook het factuur en het retourformulier moeten steeds worden toegevoegd.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
•    gedragen of gebruikte kleding, handtassen, accessoires of schoenen
•    geretoucheerde kleding
•    kleding, handtassen, riemen of accessoires zonder etiketten, wasvoorschriften, labels
•    kleding waarvan toebehoren zoals knopen, riemen, tasjes ontbreken
•    lederwaren met een verbroken zegel
•    lederwaren waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd

Nuance boutique is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 

Artikel 8 : Klachtenregeling en geschillen

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan een bepaald product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper onmiddellijk na levering, aan Nuance boutique schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen indien mogelijk. Indien het goed niet kan omgeruild worden, zal het bedrag van de het artikel teruggestort worden. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

 

Artikel 9 : Garantie

De geleverde goederen zullen conform de specificaties vermeld op de webshop geleverd worden. De wettelijke garantietermijn van 2 jaar is van toepassing.  

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.
Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met de klantenservice via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 09 378 11 63 of 0476 2 962 60  waarna de koper het product (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Nuance boutique, Boelare 34 9900 Eeklo.
De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld eigendom blijven van de koper.

 

Artikel 10 : Overmacht

In geval van overmacht is Nuance boutique niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Nuance boutique is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 11 : Privacy


Nuance boutique behoudt zich het recht om, uitsluitend voor intern gebruik, gegevens van de koper te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks. Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper verbonden zijn.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van Nuance boutique. Alle gegevens zijn ook ten allen tijde aan te passen door de klant zelf onder “mijn account”.

Nuance boutique gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Meer informatie over cookies kan u vinden in ons Cookiebeleid.

 

Artikel 12 : Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de website van de verkoper, zowel de teksten als de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de verkoper.
Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing en bij geschillen meer bepaald de rechtbanken van Gent.

Contactgegevens

Nuance Boutique
Marleen Martens
Boelare 34 - 9900 Eeklo
09 378 11 63
info@nuance-boutique.be
BE 0824 171 485

Volg ons op social media